[กลับไปหน้าคลังรูปภาพหลัก]
image01

1. นายปณชัย บุตรจันทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอพี พัฒนาการศึกษาและการวิจัยยุคใหม่ จำกัด


image01

2. นำนักศึกษาฝึกงานด้านการบริหารทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่


image01

3. ขอบพระคุณผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ที่ให้การส่งเสริม และ สนับสนุนการฝึกงานจนสำเร็จ