[กลับไปหน้าคลังรูปภาพหลัก]
image01

1. ดูงานของ Masarykova University เมือง Brno ประเทศสาธารณรัฐเช็ก ด้านการจัดการศึกษาของคณะแพทย์ศาสตร์ เมื่อกันยายน 2560 และ กันยายน 2561


image01

2. ดูงานของ Masarykova University เมือง Brno ประเทศสาธารณรัฐเช็ก เมื่อกันยายน 2560 และ กันยายน 2561


image01

3. ดูงานของ Masarykova University เมือง Brno ประเทศสาธารณรัฐเช็ก เมื่อกันยายน 2560 และ กันยายน 2561