[กลับไปหน้าคลังรูปภาพหลัก]
image01

1. ดูงานคณะแพทย์ศาสตร์ Palacky University เมื่อ กันยายน 2561


image01

2. ทีมงานบริษัท เอพี พัฒนาการศึกษาและการวิจัยยุคใหม่ จำกัด ดูงานคณะแพทย์ศาสตร์ Palacky University


image01

3. ดูงานคณะแพทย์ศาสตร์ Palacky University


image01

4. เจ้าหน้าที่ของคณะแพทย์ศาสตร์ให้การต้อนรับด้วยมิตรภาพ


image01

5. คณะอาจารย์ของคณะแพทย์ศาสตร์ Palacky University


image01

6. ทีมงานบริษัท เอพี พัฒนาการศึกษาและการวิจัยยุคใหม่ จำกัด ดูงานคณะแพทย์ศาสตร์ Palacky University


image01

7. ดูงานคณะแพทย์ศาสตร์ Palacky University