[กลับไปหน้าคลังรูปภาพหลัก]
image01

1. การแนะแนวการเรียนวิชาวิจัยทางการศึกษา ระดับปริญญาโท การบริหารการศึกษาของ ม.เอกชน


image01

2. การสอนวิชาวิจัย ระดับปริญญาโท การบริหารการศึกษา ม.เอกชน


image01

3. การสอนการวิเคราะห็ข้อมูลทางสถิติ แก่ นักศึกษา ระดับ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา ม.เอกชน


image01

4. การสอนวิจัยกับนักศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษา ม.เอกชน


image01

5. การสอนวิจัยกับนักศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษา ม.เอกชน